14 C
Kahramanmaraş
Sonntag, Juni 4, 2023

Okuyucu Makaleleri

Çevre Hakkı

Denilebilir ki, çevrecilik söylemleri, ağırlıklı olarak, dünya ekosisteminin ya da biyosferin bozulan dengelerinin tüm insanlığı nasıl tehlikelerle karşı karşıya bırakacağı üzerinden kurulmaktadır. Yani cennetin çekiciliğinden çok cehennemin ikna ediciliğine güvenilmektedir. Bu arada “hak” kavramının toplumsallığı üzerinde durmak gerekir. Çevre hakkının bir insan hakkı olarak

Temiz Bir Çevre Neden Önemlidir

Önemlidir, çünkü doğadır, tabiattır. Her canlıyı yaratıp yaşatandır. Güzeldir, doğaldır. Havanın, suyun, güneşin ve toprağın, onların hayat verdiği canlı alemlerin yaşam sevdasıdır. Dünya var olduğu müddetçe, canlı varlıklar yaşadığı müddetçe çevre ve doğa korunmalı ve temiz tutulmalıdır. Çünkü yaşam kaynağı orasıdır. Ekoloji, canlıların birbiriyle ve çevresiyle ilişkilerini inceleyen

Toprakların gerçek sahipleri direnecekler

(Makale: ARİF NACAROĞLU) Ova ve doğa düşmanı sermaye, uçsuz bucaksız ovayı talan etmeye gelmiş. Kazandıkları para asla yeterli gelmeyen açgözlüler, şimdi Pazarcık Ovası’nı dolara çevirme gayreti içinde. Önce iki çimento fabrikası diktiler. Avrupa’nın topraklarında görmek istemediği kül ve zehir püskürten bacaları ovaya çevirdiler. Bölgede yaşayan çocukların, gençlerin

Çevreye Sahip Çıkmak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır

Bilindiği gibi, çevre dendiğinde içinde yaşadığımız yeşil gezegen (Dünyamız) akla gelir, Bu doğrudur. Ama tamamı değildir. Bilimin açıklamalarında yalınız dünya değil, evrenin tümünde madde ve enerji olan bütün gök cisimlerin tamamı, birbiri ile ilişkilidir. Evrende hiçbir şey yok ki, evren yasalarının etkisinden kurtulmuş olup, kendi başına bağımsız hareket ediyor olsun. Bütün

Çimento fabrikalarının çevreye muhtemel etkileri

Arş. Gör. Ahmet KARTALKANAT (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi)  Ekolojik yaşamı etkileyen ve her geçen gün artan çevre kirliliğinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerin belkide en önemlisi son dönemlerde özellikle K.Maraş – Pazarcık / Narlı ovasında kurulmasıyla tartışma başlatan çimento fabrikalarıdır.Çimento fabrikaları partiküller hava kirleticileri arasında ilk 

Çimento Sanayi, Çevre ve İnsan Sağlığı

Prof. Dr.Ali Osman Karababa - (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı) Çimento endüstrisi üretim sürecinde oluşan yüksek sıcaklık, tozluluk, alerjik maddeler ve gürültü nedeniyle çalışanları (850 000 kişi); ürettiği toz, baca emisyonlarındaki atık gazlar ve toksik kimyasallarla da çevreyi ve çevrede yaşayan halkı olumsuz yönde etkilemektedir. Çimento sanayi

Yeni Eklenenler

- Advertisement -spot_img