6.6 C
Kahramanmaraş
Sonntag, März 26, 2023

Çimento Davaları

KİPAŞ’ın kapasite arttırması ve beton santrali için aldığı ÇED Kararı açtığımız dava sonucunda İptal edildi

Açıklanan nedenlerle , dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 162 , 00- TL yargılama giderinin ve AAÜT'ne göre belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin d avalı idareden alınarak davacı lara verilmesine, 71,25-TL müdahil yargılama giderlerinin müdahil üzerinde bırakılmasına, hazine tarafından karşılanan, 8.147,55 TL keşif yargılama giderinin davalı idareden tahsili

Çimentonun çevreye zarar verdiği Mahkemece bir kez daha belgelendi

Gaziantep 1.İdare Mahkemesi, elliden fazla köylümüz ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davada; SANKO'nun kapasite arttırmak için aldığı ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu kararını İPTAL etti. Mahkeme kararında, SANKO'nun Pazarcık-Narlı'daki faaliyetinin en başından beri yasal izinleri olmadığına ilişkin çarpıcı

Doğanlı Karahasanda açılan Ocaklar için açtığımız Davalar Hakkında Danıştayın Gerekçeli Kararı

Danıştay Doğanlı Karahahasan'da bulunan Kil ocağı hakkında açtığımız davada Kil ocaklarının hukuka aykırı bir şekilde çalıştırıldığına hükmederek yürütmeyi durudurma kararı alarak davanın  Bilirkişiye sevk edilmesi kararı aldı. Danıştayın Kil ockları hakkında almış olduğu gerekçeli kararı açıklıyoruz.

Kil Ocakları (2058 sayılı ÇED Raporu) Projesi Yürütmenin Durdurulmasi İçin Dava Dilekçesi

SONUÇ VE İSTEM : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Marn Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 17/12/2010 tarihli ve 2058 sayılı ÇED Olumlu işleminin:  Davalı İdarenin savunması alınmadan YÜRÜTMESİNİN

Kil Ocakları (2042 sayılı ÇED Raporu) Projesi Yürütmenin Durdurulmasi İçin Dava Dilekçesi

DAVA KONUSU  :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Marn Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 24/11/2010 tarihli ve 2042 sayılı ÇED Olumlu işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

Kil Ocakları (2057 sayılı ÇED Raporu) Projesi Yürütmenin Durdurulmasi İçin Dava Dilekçesi

SONUÇ VE İSTEM :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Kil Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 17/12/2010 tarihli ve 2057 sayılı ÇED Olumlu işleminin; Davalı İdarenin savunması alınmadan YÜRÜTMESİNİN 

Kil Ocakları (2056 sayılı ÇED Raporu) Projesi Yürütmenin Durdurulmasi İçin Dava Dilekçesi

DAVA KONUSU :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan Kil Ocağı projesi ile ilgili olarak TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen 17/12/2010 tarihli ve 2056 sayılı ÇED Olumlu işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılama 

SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

 

Çimento hammaddesi olan marn ve kil elde etmek için Mineral Endüstri Ltd.Şti adı altında D.Karahasanlar’da madencilik faaliyeti yürüten SANKO’nun maden ocakları, yöredeki köylülerin açtıkları davalar sonucu Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Bunun üzerine yargı kararlarına rağmen maden ocağı işletmek isteyen SANKO, “kapasite artırımı” adı altında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yeni izin aldı. Aslen faaliyeti durdurulan bir maden ocağında, sanki faaliyet devam ediyormuş gibi “kapasite artırımı” yoluna gidilmesi açıkça “hukuka karşı hile” anlamını taşıyordu. Bu nedenle alınan bu izin aleyhine Gaziantep İdare Mahkemesi’nde açılan davada, K.Maraş Valiliği, dava konusu izni geri almak durumunda kaldığını bildirdi. Bu kararla birlikte şu anda SANKO’nun D.Karahasanlar’daki madencilik faaliyetinin hiçbir yasal bir dayanağı ve geçerli bir izni kalmadı. Kısa bir süreliğine de olsa yöredeki madencilik faaliyeti nedeniyle çevrede çok ciddi zararlar oluşmuştu.

Ovamızı kurtarma mücadelemizde önemli biradım olan bu mahkeme kararını yayınlıyoruz:

 

Danıştay’a ÇİMKO Çimento Fabrşkaları için Ocak 2010 Başvurusu

DAVA KONUSU                 :Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli dava

Danıştay’a SANKO Çimento Fabrşkaları için Ocak 2010 Başvurusu

DAVA KONUSU                 : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Çöçelli Köyü, Yelliyurt Dere mevkiinde bulunan K.Maraş Çimento Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme OLUMLU’ kararının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve  

Odaların 12.10.2009 Tarihli SANKO hakkında Danıştay başvurusu

Sonuç olarak; temyiz dilekçemizin son cümlesinde dava konusu işlemi kastederek; “Buradan en ilkel topluluklardaki düzeyde, bir kamu yararı düşüncesine varmak dahi mümkün değildir.” şeklindeki görüşümüz, Domuztepe Kazıları ile somut karşılıklarından birini daha bulmuştur. Dilekçemiz ekindeki 37 köy muhtarlığı tarafından imzalanan çimento fabrikalarını

Odaların 12.10.2009 Tarihli ÇİMKO hakkında Danıştay başvurusu

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli dava Dilekçemiz ekindeki 37 köy muhtarlığı 

37 Muhtarın 2009 SANKO Danıştay Başvurusu

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’nin 2007/660Esas ve 2009/538Karar ve 29.05.2009 tarihli davanın reddi kararının temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINA, dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,temyiz incelemesinin DURUŞMALI yapılmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye

37 Muhtarın 2009 ÇİMKO Danıştay Başvurusu

Pazarcık ve Narlı dan 37 Muhtarın Kahramanmaraş-Pazarcık-Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli dava dilekçesi:

Yeni Eklenenler

- Advertisement -spot_img