21.9 C
Kahramanmaraş
Montag, September 25, 2023

Çevre Yasaları

BM 1972 Stockholm Deklarasyonu

Tüm dünyada çevreciliğin miladı kabul edilen 1972 yılı Stockholm Zirvesi’nin sonunda yayınlanan deklarasyon çevre alanında önemli maddelerle dikkat çeker. Birleşmis Milletler'in çevre konusunda hayırladığı Temel Anayasa olarak da kabul edilebilecek olan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı adı altında toplanan Stockholm Deklarasyonu’ndaki maddeler şöyledir:

AB-Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Belli planlar ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi üzerine 27 Haziran 2001 gün ve 2001/42/EC Sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ...

AB cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 1984 Konsey Direktifi

Klor alkali elektroliz endüstrisi hariç diğer sektörlerce cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 8 Mart 1984 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi Direktifi. KONSEY...

AB Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında Konsey Direktifi

Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında 26 Eylül 1983 tarih ve 83/513/EC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYI Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını,...

YENİ OTOMOBİLLERİN PAZARLANMASI KONUSUNDA YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARINA DAİR TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ 13 ARALIK 1999 TARİH VE 99/94/AT SAYILI DİREKTİF

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı ve özellikle bu Antlaşmanın Madde 175(1)’ini dikkate alarak, Komisyondan (1) gelen öneriyi dikkate alarak, Ekonomik ve Sosyal...

AB – Sıvı Yakıtlardaki Kükürt İçeriğini Azaltmakla İlgili Yönetme Değişikliği

BAZI SIVI YAKITLARDAKİ KÜKÜRT İÇERİĞİNİ AZALTMAKLA İLGİLİ VE 93/12/AT SAYILI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİREN 26 NİSAN 1999 TARİHLİ VE 1999/32/AT SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ , Avrupa...

İçme suyu kalitesi üzerine 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi.

  Madde 1   Amaç 1.  Bu Direktif, içme suyu kalitesi ile ilgilidir. 2. Bu Direktifin amacı; insan sağlığını, içme suyunun sıhhi ve temiz olmasını  sağlayarak, bu suyun...

Tarımsal kaynaklardan gelen nitratların neden olduğu kirlenmeye karşı suların korunması Hakkında 12 Aralık 1991 tarihli KONSEY DİREKTİFİ (91/676/EEC)

(91/676/EEC) AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 130.  maddesini dikkate alarak, Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak1, Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2, Ekonomik ve Sosyal Komitenin...

Kentsel Atık Su Arıtması Hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 130.  maddesini dikkate alarak; Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak1, Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2, Ekonomik ve Sosyal Komitenin...

Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağının Oluşturulması

Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağının Oluşturulması Hakkında 7 Mayıs 1990 tarihli Konsey Tüzüğü (EEC 1210/90) AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Ekonomik Topluluğunu...

AB’nin Deney Hayvanlarına ilişkin Direktifi

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanları Korumayla İlgili Kurulun 24 Kasım 1986 Tarih ve (86 /609/EEC) Sayılı Direktifi Madde 1: Bu direktiflerin amacı...

Klor-alkali elektroliz endüstrisi tarafından yapılan cıva boşaltımlar için sınır değerleri ve kalite objektifleri hakkında 22 Mart 1982 tarih ve 82/176/EEC sayılı Konsey Direktifi

(Değiştirilmiş haliyle)1 AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235.  maddelerini dikkate alarak; Topluluk su çevresine boşaltılan belli tehlikeli maddelerin neden olduğu...

Yeraltısularının korunmasına ilişkin Konsey Direktifi

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun belirli tehlikeli maddelerin yol açtığı kirliliğe karşı yeraltısularının korunmasına ilişkin 17 Aralık 1979 tarihli ve  80/68 EEC sayılı konsey direktifi (düzeltildiği şekli)1 Avrupa...

AB Kabuklu Deniy Ürünleri Konusundaki Konsey Direktifi

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ İÇİN ARANAN KALİTE HAKKINDA 30 EKİM 1979 TARİHLİ KONSEY DİREKTİFİ (79/923/EEC) AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235. ...

Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yerüstü sularının ölçüm metodları ve örnekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 1979 tarihli Direktif

(79/869/EEC)   AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235.  maddelerini dikkate alarak; Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak (1), Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak...

AB’nin Su’cul Ortama Dökülen Tehlikeli Maddelerin Yol Açtığı kirlilik Direktifi

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun, topluluğun sucul ortamına dökülen tehlikeli maddelerin yol açtığı kirlilik hakkında 4 Mayıs 1976 tarihli ve  76/464 sayılı konsey direktifi (düzeltildiği şekli)1 Avrupa Topluluğu...

Yüzme suyu kalitesine ilişkin 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi

(Değiştirilmiş haliyle)1   AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 100. ve 235. maddelerini dikkate alarak; Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak, Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2, Ekonomik...

Kapanların kullanımını Yasaklayan Konsey Tüzüğü

Toplulukta kapanların kullanımını ve kapanları veya uluslar arası insani avlanma standartlarına uymayan yöntemleri kullanan ülkelerden gelen belli yaban hayvanlarının işlenmemiş derileri ve işlenmiş ürünlerinin...

TR Atık Çamurun Tarımda Kullanılması Durumunda Çevrenin ve Özellikle de Toprağın Korunmasıyla ilgili 12 Haziran 1986 tarihli ve 86278EEC sayılı Konsey Direktifi

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı toprak, bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önleyecek şekilde atık çamurunun tarımda kullanımını düzenlemek ve bu suretle atık...

Yeni Eklenenler

- Advertisement -spot_img