14 C
Kahramanmaraş
Samstag, Juni 3, 2023

Belgeler

Çöllolar Ocağı Heyelanları İnceleme Komisyonu Raporu

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Sahasında meydana gelen heyelanla ilgili olarak, Oda başkanı Dündar ÇAĞLAN ve bölgede daha önce çalışmalar yapmış Odamız jeoteknik komisyonu üyesi Dr.Dinçer ÇAĞLAN ile Malatya İl Temsilcimiz Muhittin YIĞMATEPE, Rıza CENGİZ ve Elbistan‘da serbest çalışan üyemiz Hasan KARALIK‘la

8 Haziran / Dünya Okyanus Günü

1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio de Janeiro’da yapılan Yeryüzü Zirvesi’nde kararı alınmasına karşın, henüz resmi olarak kabul edilmemiş bulunan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş

4 ekim hayvanlari koruma günü

Canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. İnsanlar eskiden beri hayvanlarla ilgilenmişlerdir. Kütüphanelerimizde içi yalnız hayvan resimleriyle dolu ansiklopedilerimiz de vardır. Bu ansiklopedilerde hayvanların; özellikleri, beslenmeleri, bakımları, çoğalmaları, hastalıkları ve yararları anlatılır. Hayvanlar, duyu ve hareket yetenekleri olan canlılardır. Hayvan dostları ilk

22 nisan dünya günü

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından Dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir Dünya Günü düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır. John McConnell’in ilk önerdiği Dünya Günü kutlamaları için tarih ise ekinoks

11-18 ocak enerji tasarruf haftasi

Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır. Hafta içinde, bütün yurtta

21 Mart / Orman Haftası

Orman; hayvanların barındığı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır. Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar, mantarlar, otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada bulunur. Çam, sedir, köknar, ladin, ardıç, meşe, dişbudak, kayın, gürgen belli başlı orman ağaçlarıdır. Ağaçlar ya kendiliğinden yetişir, ya da insanların ormana diktiği fidanlardan oluşur. Ormanın küçüğüne,ağaçların

05 Haziran / Dünya Çevre Günü

1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan haftayı, okullarımızda Çevre Koruma Haftası olarak kutlamaktayız. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak

22 Mart / DÜNYA SU GÜNÜ

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır.Öte yandan, nüfus ve ekonomik

BM 1972 Stockholm Deklarasyonu

Tüm dünyada çevreciliğin miladı kabul edilen 1972 yılı Stockholm Zirvesi’nin sonunda yayınlanan deklarasyon çevre alanında önemli maddelerle dikkat çeker. Birleşmis Milletler'in çevre konusunda hayırladığı Temel Anayasa olarak da kabul edilebilecek olan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı adı altında toplanan Stockholm Deklarasyonu’ndaki maddeler şöyledir:

Çimento, Taş Gibi Yere Çakılabilir

Aysel Alp, Okhan Şentürk - Ekonomist Dergisi Canlanan inşaat ve altyapı yatırımları, çimentoyu en cazip sektör haline getirdi. Uzanlar'ın el konulan fabrikaları rekor fiyatlara satılırken, sektöre pek çok da yeni oyuncu giriyor. Ancak çok önemli bir kamu kurumunun, sektör temsilcileriyle birlikte hazırladığı raporda çimento sektörünün geleceğine ilişkin olumsuz bir tablo

AB-Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Belli planlar ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi üzerine 27 Haziran 2001 gün ve 2001/42/EC Sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ...

AB cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 1984 Konsey Direktifi

Klor alkali elektroliz endüstrisi hariç diğer sektörlerce cıva boşaltımları için sınır ve kalite amaçları üzerine 8 Mart 1984 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi Direktifi. KONSEY...

AB Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında Konsey Direktifi

Kadmiyum Boşaltımı için sınır değerler ve kalite objektifleri hakkında 26 Eylül 1983 tarih ve 83/513/EC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYI Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını,...

YENİ OTOMOBİLLERİN PAZARLANMASI KONUSUNDA YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARINA DAİR TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ 13 ARALIK 1999 TARİH VE 99/94/AT SAYILI DİREKTİF

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı ve özellikle bu Antlaşmanın Madde 175(1)’ini dikkate alarak, Komisyondan (1) gelen öneriyi dikkate alarak, Ekonomik ve Sosyal...

AB – Sıvı Yakıtlardaki Kükürt İçeriğini Azaltmakla İlgili Yönetme Değişikliği

BAZI SIVI YAKITLARDAKİ KÜKÜRT İÇERİĞİNİ AZALTMAKLA İLGİLİ VE 93/12/AT SAYILI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİREN 26 NİSAN 1999 TARİHLİ VE 1999/32/AT SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ , Avrupa...

İçme suyu kalitesi üzerine 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi.

  Madde 1   Amaç 1.  Bu Direktif, içme suyu kalitesi ile ilgilidir. 2. Bu Direktifin amacı; insan sağlığını, içme suyunun sıhhi ve temiz olmasını  sağlayarak, bu suyun...

Tarımsal kaynaklardan gelen nitratların neden olduğu kirlenmeye karşı suların korunması Hakkında 12 Aralık 1991 tarihli KONSEY DİREKTİFİ (91/676/EEC)

(91/676/EEC) AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 130.  maddesini dikkate alarak, Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak1, Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2, Ekonomik ve Sosyal Komitenin...

Kentsel Atık Su Arıtması Hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 130.  maddesini dikkate alarak; Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak1, Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak2, Ekonomik ve Sosyal Komitenin...

Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağının Oluşturulması

Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağının Oluşturulması Hakkında 7 Mayıs 1990 tarihli Konsey Tüzüğü (EEC 1210/90) AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ, Avrupa Ekonomik Topluluğunu...

AB’nin Deney Hayvanlarına ilişkin Direktifi

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanları Korumayla İlgili Kurulun 24 Kasım 1986 Tarih ve (86 /609/EEC) Sayılı Direktifi Madde 1: Bu direktiflerin amacı...

Yeni Eklenenler

- Advertisement -spot_img