Start Hukuksal Süreç Emsal Davalar Mahkeme, Tufanbeyli Termik Santrali’nin yapımını durdurdu.

Mahkeme, Tufanbeyli Termik Santrali’nin yapımını durdurdu.

0

Mahkeme, Tufanbeyli Termik Santrali’nin yapımını durdurdu. Davacı kurum ve kişilerin avukatı olan İsmail Hakkı Atal, mahkemenin verdiği kararla Tufanbeyli Termik Santralının EPDK nezdindeki tüm bürokratik ve inşaata ilişkin işlerin dava sonuçlanıncaya kadar tamamen durması gerektiğini söyledi. Avukat İsmail Hakkı Atal, Tufanbeyli’de yapımına başlanan ve insan sağlığını

Davacı kurum ve kişilerin avukatı olan İsmail Hakkı Atal, mahkemenin verdiği kararla Tufanbeyli Termik Santralının EPDK nezdindeki tüm bürokratik ve inşaata ilişkin işlerin dava sonuçlanıncaya kadar tamamen durması gerektiğini söyledi.

Avukat İsmail Hakkı Atal, Tufanbeyli’de yapımına başlanan ve insan sağlığını tehdit edecek Termik Santralleri’nin Ankara 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti.

Termik santrali „EnerjiSA“ isimli şirket yapmayı planlıyor

Adana İli, Tufanbeyli İlçesindeki „EnerjiSA“ isimli şirketçe yapılması planlanan (2×605 MWe) kurulu güçte 2 adet termik santralinin lisansının iptali isteminin reddine yönelik, 13 Şubat 2009 gün ve 1196 sayılı davalıidare işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini isteyen, davacılar; Mersin Çevre Dostları Derneği, Adana Tabip Odası, Antakya Çevre Koruma Derneği, Erzin Çevre Koruma Derneği, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, CHP İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Baştagül, Çevre ve Tüketici Koruma Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Yumurtalık Balıkçıları Kalkındırma Yaşatma ve Yumurtalık Doğa Çevde Koruma Derneği’nin Avukatları İsmail Hakkı Atal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aleyhine açtıkları davada, „Ankara 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararla Tufanbeyli termik santralinin (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) EPDK nezdindeki tüm bürokratik işlemleri ve inşaata ilişkin işlerin dava sonuçlanıncaya dek tamamen durdurulması gerekmektedir“ dedi.

Dosyanın EPDK’nın önünde görüşülmesi gerekirdi

Av. İsmail Hakkı Atal, Doğu Akdeniz’de Mersin’den Osmaniye’ye kadar olan bölgedeki çevre koruma dernekleri, Adana Tabip Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası ve CHP İl genel meclis Grup Başkanvekili Ahmet Baştagül ile birlikte açtığımız davada Ankara 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararla Tufanbeyli termik santralinin (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) EPDK nezdindeki tüm bürokratik işlemleri ve inşaata ilişkin işlerin dava sonuçlanıncaya dek tamamen durdurulması gerekmektedir“ diye konuştu.

Av İsmail Hakkı Atal, „Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, „Mahkeme, (Gerekli sekreteryal hizmetler yapılmak suretiyle usulde paralellk ilkesinin gereklerini teminen oluşturulan dosyanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu önünde görüşülmesinin sağlanması gerekmekte iken, anılan başvurunun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca reddedilmesi yolunda dava konusu işlemde usula, mevzuata ve idare hukuku ilkelerine uygunluk bulunmamaktadır) demiştir. Biz, müvekkillerimizin ve bölge insanının kurulacak Termik Santrallerin yaşamsal olarak tehlikeli olacağını defalarca söyledik, açtığımız dava da bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir“ şeklinde konuştu.

Mersin Çevre Dostları Derneği, Adana Tabip Odası, Antakya Çevre Koruma Derneği, Erzin Çevre Koruma Derneği, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, CHP İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Baştagül, Çevre ve Tüketici Koruma Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Yumurtalık Balıkçıları Kalkındırma Yaşatma ve Yumurtalık Doğa Çevde Koruma Derneği’nin Avukatları İsmail Hakkı Atal

/Av. İsmail Hakkı Atal/Kaynak: Mersin Gazetesi, 26 Nisan 2010

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.