Start Hukuksal Süreç Çimento Davaları SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

0
SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

 

Çimento hammaddesi olan marn ve kil elde etmek için Mineral Endüstri Ltd.Şti adı altında D.Karahasanlar’da madencilik faaliyeti yürüten SANKO’nun maden ocakları, yöredeki köylülerin açtıkları davalar sonucu Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Bunun üzerine yargı kararlarına rağmen maden ocağı işletmek isteyen SANKO, “kapasite artırımı” adı altında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yeni izin aldı. Aslen faaliyeti durdurulan bir maden ocağında, sanki faaliyet devam ediyormuş gibi “kapasite artırımı” yoluna gidilmesi açıkça “hukuka karşı hile” anlamını taşıyordu. Bu nedenle alınan bu izin aleyhine Gaziantep İdare Mahkemesi’nde açılan davada, K.Maraş Valiliği, dava konusu izni geri almak durumunda kaldığını bildirdi. Bu kararla birlikte şu anda SANKO’nun D.Karahasanlar’daki madencilik faaliyetinin hiçbir yasal bir dayanağı ve geçerli bir izni kalmadı. Kısa bir süreliğine de olsa yöredeki madencilik faaliyeti nedeniyle çevrede çok ciddi zararlar oluşmuştu.

Ovamızı kurtarma mücadelemizde önemli biradım olan bu mahkeme kararını yayınlıyoruz:

 

SANKO’NUN YARGI KARARLARINI YOK SAYMA ÇABASI SUYA DÜŞTÜ

 

Çimento hammaddesi olan marn ve kil elde etmek için Mineral Endüstri Ltd.Şti adı altında D.Karahasanlar’da madencilik faaliyeti yürüten SANKO’nun maden ocakları, yöredeki köylülerin açtıkları davalar sonucu Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Bunun üzerine yargı kararlarına rağmen maden ocağı işletmek isteyen SANKO, “kapasite artırımı” adı altında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yeni izin aldı. Aslen faaliyeti durdurulan bir maden ocağında, sanki faaliyet devam ediyormuş gibi “kapasite artırımı” yoluna gidilmesi açıkça “hukuka karşı hile” anlamını taşıyordu. Bu nedenle alınan bu izin aleyhine Gaziantep İdare Mahkemesi’nde açılan davada, K.Maraş Valiliği, dava konusu izni geri almak durumunda kaldığını bildirdi. Bu kararla birlikte şu anda SANKO’nun D.Karahasanlar’daki madencilik faaliyetinin hiçbir yasal bir dayanağı ve geçerli bir izni kalmadı. Kısa bir süreliğine de olsa yöredeki madencilik faaliyeti nedeniyle çevrede çok ciddi zararlar oluşmuştu.

Ovamızı kurtarma mücadelemizde önemli biradım olan bu mahkeme kararını yayınlıyoruz:

 

 

T. C.

GAZİANTEP

2. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2010/1116

KARAR NO : 2010/1161

 

DAVACILAR :

1- SALMAN AKDENİZ

2-MEMİK ÇÖÇELLİ

3- ELİF ÜYÜKLÜ

4- SALMAN ÜYÜKLÜ

5- MEHMET CANKIRAN

6- ALİ YÜCEDAĞ

7- GÖKHAN AKÇAM

8- GÖKŞEN DADALOĞLU

9- İSMAİL SELMANPAKOĞLU

10- BEKTAŞ UZUNOVA

11- AYDIN ÖĞÜT

12- AHMET DOĞANGÜL

13- GARİP KAYA

14- HÜSEYİN ÖĞÜT

15- ALİ UYANDIK

16- ŞIHO SELMANPAKOĞLU

17- BEKTAŞ KAYA

18- AZİZ ÖĞÜT

19- MİTHAT UZUNOVA

20- MEHMET SAYILIR

 

[VEKİLİ] : AV. MEHMET HORUŞ

KaranfilSokakUsluİşhanı No: 16/60 KızılayÇankaya/ANKARA

 
 

DAVALI : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI – ANKARA

 

2-

DAVANIN ÖZETİ : Davacılarvekilince, Kahramanmaraşİli, Pazarcıkİlçesi, DoğanlıKarahasanlarKöyü, DavutlarMahallesicivarında, Mineral Endüstri Limited ŞirketitarafındanişletilmesiplanlananMarnOcağıKapasiteArtışıprojesiileilgiliolarakKahramanmaraşValiliğiİlÇevreveOrmanMüdürlüğütarafındanverilen 10.06.2010 tarihliçevreseletkideğerledirmesigereklideğildirkararınınhukukaaykırıolduğuilerisürülerekiptaliistenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : DavakonusuişleminKahramanmaraşValiliği’nin 02.11.2010 tarihve 1057/222 sayılıOlur“uilegerialındığı, davanınkonusuzkaldığı, davanınreddedilmesigerektiğisavunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

KararverenGaziantep 2. İdareMahkemesince , davadosyasıincelenerekişingereğigörüşüldü:

Davadosyasınınincelenmesinden; Kahramanmaraşİli, Pazarcıkİlçesi, DoğanlıKarahasanlarKöyü, DavutlarMahallesicivarında, Mineral Endüstri Limited ŞirketitarafındanişletilmesiplanlananMarnOcağıKapasiteArtışıprojesiileilgiliolarakKahramanmaraşValiliğiİlÇevreveOrmanMüdürlüğütarafındanverilen 10.06.2010 tarihliçevreseletkideğerledirmesigereklideğildirkararınınverildiği, buişleminiptaliistemiylebakılmaktaolandavanınaçıldığı; sonrasındadavakonusuedilenişleminKahramanmaraşValiliği’nin 02.11.2010 tarihve 1057/222 sayılıOlur“uilegerialındığıgörülerek, davanınkonusuzkaldığıanlaşılmıştır.

Açıklanannedenlerle , konusukalmayandavahakkındakararverilmesineyerolmadığına, davanınaçılmasınayolaçtığındandolayıaşağıdadökümüyapılan 120,72 TL yargılamagiderininveAvukatlıkAsgariÜcretTarifesi’nin 6.maddesi uyarınca 250,00- TL vekaletücretinindavalıdanalınarakdavacıyaverilmesine, yürütmenindurdurulmasıistemihakkındabirkararverilmediğiiçinalınan 28,15-TL harçileartanpostaücretininisteğihalindedavacıyaiadesine, bukararıntebliğiniizleyengündenitibaren 30 güniçerisindeDanıştay’atemyizyoluaçıkolmaküzere, 29/11/2010 tarihindeoybirliğiylekararverildi.

Başkan

BARIŞ CERMAN

37889

Üye

HALİL ÇELİK

97720

Üye

TAYFUN KUTBAY

101118

YARGILAMA GİDERLERİ :

BaşvurmaHarcı :

KararHarcı :

17,15 TL

17,15 TL


Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.