Kapanların kullanımını Yasaklayan Konsey Tüzüğü

0
267

Toplulukta kapanların kullanımını ve kapanları veya uluslar arası insani avlanma standartlarına uymayan yöntemleri kullanan ülkelerden gelen belli yaban hayvanlarının işlenmemiş derileri ve işlenmiş ürünlerinin Topluluğa girişini yasaklayan Konsey Tüzüğü (4 Kasım 1991)

 

Madde 1.

Bu Tüzüğün amaçları için: “kapan” bir hayvanın bir veya daha fazla ayağından çenelerini sıkıca kapayarak tutan veya yakalayan, böylece ayağın veya ayakların tuzaktan geri çekilmesini önlemek üzere tasarlanmış bir araç anlamına gelmektedir.

Madde 2

Toplulukta kapanların kullanımı en geç 1 Ocak 1995’e kadar yasaklanacaktır.

Madde 3

  1. Ek 1.’de belirtilen hayvan türlerinin işlenmemiş derilerinin veya Ek 2.’de sayılan diğer malların Topluluğa girişi, Ek-1.’de sayılan türlerin işlenmemiş derilerini kapsadığı kadarıyla, Madde 5’te verilen süreçle uyum içinde, belirlenmiştir, işlenmemiş derilerin geldiği ülkelerde:
    – kapanların kullanımını engellemek için yürürlükte yeterli idari veya yasal düzenleme vardır; veya
    – Ek-1’de verilen türleri avlamak için kullanılan tuzak yöntemleri uluslar arası kabul edilmiş insani tuzak kurma standartlarını karşılamaktadır.
    Komisyon ilk paragrafta verilen koşullardan en az birini karşılayan ülkelerin listesini Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanacaktır.
  2. Paragraf 1’de bahsedilen yasaklama 31 Kasım 1995’de sona erecek bir yıl için askıya alınacaktır, eğer Komisyon Madde 5’de verilen süreçle uyum içinde 1 Temmuz 1994’ten önce belirlemezse, ilgili ülkelerin yetkilileri ile işbirliği içinde yapılan bir gözden geçirmenin bir sonucu olarak, kendi topraklarında insancıl tuzak metotlarını geliştirmede bu yeterli süreç yapılacaktır.

Madde 4

1 Ocak 1995’ten sonra Ek II’de belirtilen malların herhangi birini Topluluktan ihracat veya yeniden ihracat yapan ülkeler, Ek-1.’de sayılan türlerin işlenmemiş derilerini kapsadığı kadarıyla, bu tür işlenmemiş derilerin Madde 3’(1)ün ikinci paragrafında bahsedilen  listede bulunan bir ülkeden geldiğini, veya Madde 3 (2) ile uyum içinde olan bir geçici ayrıcalıktan yararlandığını belgeleyecektir(certificate).
Komisyon, Madde 5’te belirtilen süreçle uyum içinde, bu tür bir sertifikalamanın uygun biçimlerini belirleyecektir.

Madde 5

Madde 3’ün amaçları için, Komisyon (EEC) 3626/82 No’lu Tüzüğün 19. Maddesi ile kurulan komiteden yardım alacaktır.

Komisyonun temsilcisi komiteye alınan önlemler hakkında bir taslak rapor verecektir. Komite taslak üstündeki görüşlerini Başkanın konunun aciliyetine göre belirleyeceği bir zaman limiti içinde bildirecektir. Bu görüş Konseyin Komisyondan gelen bir öneriyi benimsemesi gereken karar durumlarında. Anlaşmanın 148 (2) Maddesinde belirtilen çoğunlukla verilecektir. Üye devletlerin komitedeki temsilcilerinin oyları bu Maddede ortaya koyulduğu şekliyle ağırlıklandırılacaktır.

Başkan oy kullanmayacaktır.

Komisyon tasarlanan önlemleri eğer komitenin görüşleri ile uyum içinde ise kabul edecektir.

Eğer düşünülen önlemler komitenin görüşleri ile uyum içinde ise, veya hiçbir fikir beyan edilmemişse, Komisyon gecikmeden Konsey’e alınacak önlemler hakkında bir öneri götürecektir. Konsey nitelikli oy çokluğu ile bunları yasalaştıracaktır.

Eğer, Konseye iletilme tarihinden itibaren üç aylık bir sürenin bitiminde Konsey bunları yasa haline getirmemişse, önerilen önlemler Komisyon tarafından kabul edilecektir.

Madde 6

Bu Tüzük Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanma gününde yürürlüğe girecektir. Bu Tüzük tüm Üye Devletlerde bütünlüğüyle ve doğrudan bağlayıcı olacaktır.

Brüksel’de 4 Kasım 1991 tarihinde yapılmıştır.

Konsey adına:

Başkan

H. VAN DEN BROEK

EK 1

Madde 3(1)’ de atıfta bulunulan türlerin listesi

Kunduz: Castor canadensis

Samur: Lutra canadensis

Kurt: Canis lupus

Vaşak: Lynx canadensis

Karakulak: Felis rufus

Samur: Martes zibellina

Rakun: procyon lotor

Misk faresi: Ondatra zibethicus

Su samuru (fisher): martes pennanti

Porsuk: Taxidea taxus

Sansar: Martes americana

Kakım: Mustela erminea

EK II

Madde 3(1)’de atıfta bulunulan diğer mallar

CN kod Tanımı ex 4103 Diğer ham deri veya postlar (taze veya tuzlu, kurutulmuş, kireçlenmiş (lime), kimyasal işlem görmüş veya başka türlü korunmuş ama tabaklanmamış, tirelenmemiş (parchmen-dressed) veya daha fazla hazırlanmamış), kılları alınmış veya bölümlenmiş olsun veya olmasın, not 1(Lb) veya 1 (c) ile bölüm 41 ‘den dışarda bırakılmamış 4103 90 00 dışında kalan

4301 dışında kalan ham kürkler ( kafa, kuyruk, ayak veya kürkçülerin kullanımına uygun diğer artık parçalar)

ANNEX II Other goods referred to in Article 3 (1)

CN code Description ex 4103 Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment‑dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other that those excluded by note l :(b) or 1 (c) to chapter 41 ex 4103 90 00

Other ex 4301Raw~furskins (indluding heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for: furriers‘ use), other than raw ~ ~: hides and skins of Code 4101, 4102, or 4103 ex 4301 40 00 Of beaver, whole, with or without head, tail or paws ex 4301 80

Other furskins, whole, with or without head, tail or paws ex 4301 80 50 Of wild felines ex 4301 80 90 Other ex 4301 90: 00

Heads, tails, paws and other pieces or cuttings,~ suitable for furriers‘ use ex 4302

Tanned or:~dressed furskms (including heads, talls,:~paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the ad:dition of other materials), other than those of code 4303: ‑ whole skin~s, with ot wit~out head, tail or paws, not assembled ex 4302 19 Other ex 4302 19 10 Of beaver ex 4302 19 :70

Of wild felines ex 4302 19 90 Other ex 4302 20 00

Heads, ta s, paws and other pieces or cuttings, not assembled ex 4302 30 Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled ex 4302 30 10 ‚

Dropped’~ furskins Other ex 4302 30 35 Of beaver ex 4302 30 71

Of wild felines ex 4302 30 75 Other ex 4303 Articles of apparel, clothing accessories and other articles, of f~rskin ex 4303 10

Articles of apparel and clothing accessories ex 4303 10 90 Other ex 4303 90 00 Other ~ ~ ~

~ :

End of the document   ~:

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.