Start Hukuksal Süreç Çimento Davaları 37 Muhtarın 2009 SANKO Danıştay Başvurusu

37 Muhtarın 2009 SANKO Danıştay Başvurusu

0

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’nin 2007/660Esas ve 2009/538Karar ve 29.05.2009 tarihli davanın reddi kararının temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINA, dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,temyiz incelemesinin DURUŞMALI yapılmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye

12/10/2009

 

DANIŞTAY 6.DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

DOSYA NO:2009/10802

 

BEYANDA BULUNANLAR

(TEMYİZ EDENLER-

DAVACILAR)                     : Memik Çöçelli- Salman Akdeniz -Hatice Bezgin

İbrahim Bezgin-Tacim Çöçelli-Hüseyin Çöçelli

Ali Sımsık-Ali Şipar-Alibey Batıt

Kemal Çöçelli-Ali Özdemir- Ökkeş Savsak

Hüseyin Siglam-Veysel Şevran

Doğan Kozaklı-Alibey Solgun-İbrahim Çöçelli

VEKİLİ                                : Av.Mehmet HORUŞ

Karanfil Sokak Uslu İşhanı No:16/60 Kızılay/ANKARA

 

DAVALI                               : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI/ ANKARA

DAVALI YANINDA

MÜDAHİL                           : Kahramanmaraş Çimento A.Ş.

VEKİLİ                                : Av.Bekir Kırmacı

Gaziantep Karayolu 7.Km Kahramanmaraş

DAVA KONUSU                 : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Çöçelli Köyü, Yelliyurt Dere mevkiinde bulunan K.Maraş Çimento Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme OLUMLU’ kararının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTAL edilmesi istemli dava

 

TALEP KONUSU                 : Dilekçemiz ekindeki 37 köy muhtarlığı tarafından imzalanan çimento fabrikalarını istemediklerine dair beyannamenin ve çimento fabrikalarının kurulduğu yöredeki arkeolojik kazılarla ilgili belgelerin sunulmasından ibarettir.

istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ                 :

1-37 MUHTARLIĞIN BEYANNAMESİ:

Dilekçemiz ekinde Narlı Ovası’ndaki köyler ile Narlı Beldesi ve Evri Kasabası mahalle muhtarlıkları tarafından toplam 37 muhtarlığın köy tüzel kişilikleri adına imzalanan beyanname yer almaktadır.(EK-1) Beyannameyi imzalayan muhtarlıklar net bir şekilde; Narlı Ovası’nda kurulan çimento fabrikalarının faaliyetlerine başladıktan sonra çevre ve insan sağlığına zarar vermeye başladığını, tarım alanları için tehdit oluşturduklarını ve temsil yetkisine sahip oldukları köy halkı adına fabrikaların faaliyetlerinin durdurulmasını istediklerini beyan etmişlerdir.

Beyannamede şu muhtarlıkların imzası bulunmaktadır                         :

1-Çiğdemtepe Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Cuma Akkavak

2-Tetirlik Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Hasan Kaşıkçı

3-Hanobası Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Rıza Aslan

4-Evri Kasabası-Pınarbaşı Mahallesi adına Muhtar Ali Altunatmaz

5-Evri Kasabası Taşbiçme Mahallesi adına Muhtar Ali Alkan

6-Evri Kasabası Merkez Küme Evler Mahallesi adına Muhtar Veli Yuval

7-Akdemir Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı İbrahim Ongun

8-Karahüyük Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mehmet Altay

9-Demirciler Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Ali Gökpınar

10-Yeniköy Köy Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Hüseyin Yılmaz

11-Arslanbey Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mehmet Akkunt

12-Ördekdede Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Kemal Günal

13-Çöçelli Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Memik Çöçelli

14-Osmandede Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Hasan Çankaya

15-Doğanlı Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Ahmet Uras

16-Bölükçam Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Barış Dapar

17-Karaçay Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı İsmail Pancar

18-Bayramgazi Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mehmet Omurca

19-Cennetpınar Köyü Tüzelkişiliği adına Ali Dölek

20-Denizli Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Veli Orundaş

21-Seyrantepe Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Ahmet Sincer

22-Söğütlü Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Salman Soya

23-Doğanlıkarahasan Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Garip Köylüce

24-Salmanupak Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Ali Torun

25-Yolboyu Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı İsmail İlküplü

26-Yarbaşı Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mehmet Özulus

27-Armutlu Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Bayram İtmeç

28-Çiçekalan Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Salman İlengiz

29-Maksutuşağı Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mustafa Manaz

30-Halka Çayır Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Aziz Manış

31-Alibeyuşağı Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Hüseyin Sertdağ

32-Sivricehüyük Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mehmet Caner

33-Yeniyurt Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Ahmet Uruş

34-Kapıçam Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı İrfan Yıldız

35-Çiğli Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Aziz Ünlüdağ

36-Çınarlı Köyü Tüzelkişiliği adına Köy Muhtarı Mustafa Cılgı

37Narlı Beldesi-İsmetpaşa Mahallesi adına muhtarlığa vekâleten Köy azası Mehmet Taş

Yukarıdaki liste incelendiğinde daha önce ÇİMKO Çimento Fabrikası ile ilgili yatırımı destekledikleri yönünde Beyanname sunan ve açılan davalara davalı Çevre ve Orman Bakanlığı yanında müdahil olan 10 köyden muhtar ve azanın bulunduğu fakat bu köylerden Çiğdemtepe Köyü, Ördekdede Köyü, Osmandede Köyü ve Karaçay Köyü’nün yer aldığı 4 tanesinin fabrikaların faaliyete başlamasından sonra her iki fabrikanın da faaliyetinin durdurulmasını köy tüzelkişiliği ve köy halkı adına istedikleri görülmektedir.  Temyiz dilekçemizde de belirttiğimiz gibi her ne kadar Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’nin davanın reddi yönündeki kararında belirtilmese de daha önce Çimko Çimento fabrikası ile ilgili ÇED iptali davalarının görüldüğü 2007/658Esas ve 2007/659Esas sayılı davalarda, davalı Çevre ve Orman Bakanlığı yanında davaya müdahil olan Eğlen Köyü Muhtarı Nusret Esendemir, Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’ne verdiği dilekçeyle bizzat müdahillik talebinden feragat ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmiştir. Bu durumda davalı tarafta yer alan toplam 5 muhtarlık fabrikaların çevre ve insan sağlığı açısından tehdit yarattığı yönünde resmi beyanda bulunmuş olmaktadır.

Sonuç olarak daha önce vekilleri aracılığıyla davalı Çevre ve Orman Bakanlığı yanında davaya katılma isteminde bulunan muhtar ve azaların katılma talebine ilişkin dilekçelerine karşı beyanlarımızın haklılığı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca dava dilekçemizde belirttiğimiz Halkın Katılımı Toplantısının usulüne uygun yapılmadığı ve sadece ÇED sürecindeki bir formalitenin biçimsel olarak yerine getirilmesi için “göstermelik olarak” yapıldığı yönündeki beyanlarımız kanıtlanmıştır. Davamızdaki usule ve yasaya aykırı bilirkişi raporunda, bilirkişilerin halkın katılımı toplantısına ilişkin beyanlarımızı küçümseyerek, kendi uzmanlık alanları dışında hukuki değerlendirmeler yaparak ve yöre yurttaşlarının endişelerini çarpıtarak sundukları bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ama asıl önemlisi Narlı Ovası’nda yaşayanlar, çimento fabrikalarının bereketli tarım topraklarını ve insan yaşamını tehdit ettiğini görmekte ve bu fabrikaları Narlı Ovası’nda istememektedirler.

2-ARKEOLOJİK KAZILAR:

Dilekçemiz ekinde sunduğumuz Anadolu Ajansı ve CİHAN Haber Ajansı tarafından yapılan haberlerde, her iki çimento fabrikasının sadece birkaç kilometre yakınındaki Kelebişler Köyü’nde üç yıldan fazla bir süredir yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Söz konusu kazılardan gazetelerde yaygın olarak yapılan haberlerden sonra tarafımızca bilgi sahibi olunmuştur. Ekteki gazete kupürleri incelendiğinde; Narlı Ovası’nda Pazarcık Yöresi ve Türkiye ile sınırlı olmaksızın bütün dünyada insanlığın çevreye olan duyarlılığı açısından önemli bulguların elde edildiği kazıların yapıldığı görülecektir. “Çevre Duyarlılığı 8500 yıl önce de varmış”, “8500 yıl önceki çevre dostları!”, “8 bin 500 yıl önce medeniyet kuranlar çevre dostu çıktı”, v.b. haber başlıkları ile verilen haberlerde;(EK-2) Manchester Üniversitesi ve British Museum tarafından gerçekleştirilen projede, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisinin ve ODTÜ’den araştırma görevlilerin yer aldığı belirtilmektedir.

Bu kazılardan ve kazılar sonucu elde edilen bilgilerden davacı tarafın bilgisinin olmaması anlaşılabilir. Fakat ÇED Raporu’nda çimento fabrikalarının etkileyeceği alanda tarihi ve kültürel açıdan korunması gereken alanlar bulunmadığı yönünde görüş belirten yetkililerin bu kazılardan haberlerinin olmadığı düşünülemez. Ekte(EK-3) sunduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün Resmi web sitesinden edilen bilgilere göre; Pazarcık-Narlı’da yürütülen arkeolojik kazılar, 2006 yılından itibaren Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen Yabancı Kazılar arasında sayılmaktadır. Hem ÇED raporu ve eklerinde hem de hukuka aykırı bilirkişi raporunda fabrikaların kurulduğu yörenin tarihi ve kültürel varlıklarına ilişkin değerlendirmelerde,  gerçekler bilerek gizlememişse en hafif ifadeyle bir ihmal ve eksik bilgilendirme söz konusudur. Dünyanın en prestijli kurumları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü bu ortak proje ile Narlı Ovası, “çevre” gündemi ile dünya çapında adını duyururken; kurulan çimento fabrikaları nedeniyle yaşanan felaketler, tam aksi yönde başka bir “çevre” gündemi ile Narlı’nın adının anılmasına yol açmaktadır.

Sonuç olarak; temyiz dilekçemizin son cümlesinde dava konusu işlemi kastederek; “Buradan en ilkel topluluklardaki düzeyde, bir kamu yararı düşüncesine varmak dahi mümkün değildir.” şeklindeki görüşümüz, Domuztepe Kazıları ile somut karşılıklarından birini daha bulmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıklanan nedenlerle; Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’nin 2007/660Esas ve 2009/538Karar ve 29.05.2009 tarihli davanın reddi kararının temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINA, dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,temyiz incelemesinin DURUŞMALI yapılmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.12.10.2009

DAVACILAR VEKİLİ

AV.MEHMET HORUŞ

EKLER                                            :

1-Narlı Ovası’ndaki köyler ile Narlı Beldesi ve Evri Kasabası mahalle muhtarlıklarıyla birlikte toplam 37 muhtarlık tarafından imzalanan beyannamenin aslı

2-DOMUZTEPE Kazıları ile ilgili gazete kupürleri

3-Bakanlar Kurulu Kararı İle 2006 Yılından İtibaren Yürütülen Yabancı Kazılar Listesi

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.