BASINA VE KAMUOYUNA

ONURUMA VE OVAMA  DOKUNMA HAREKETİ AVRUPA INSIYATIFI AÇIKLAMASIDIR

Bilindiği gibi Pazarcık-Narlı Ovası’nda kurulmak istenen çöp tesisine ve inşaatı tamamlanan iki çimento fabrikasına karşı üç yıla yakın bir zamandır Pazarcık halkı, Onuruma ve Ovama Dokunma Çevre Hareketi olarak mücadele vermektedir.

Pazarcık Narlı Ovası’nı yaşanmaz hale getirecek bu projelere sayısız kil, marn ve kalker ocağı ile beton santralleri ve hidroelektrik santralleri eklenerek, ovamız her türlü kirli sanayinin merkezi haline getirilmeye başlanmıştır. Özellikle Pazarcık ve Narlı Belediye başkanları kirli yatırımların sahibi şirketlerle açıktan işbirliği yaparak bu saldırının büyümesini adeta teşvik etmektedirler.

Onuruma ve Ovama Dokunma Hareketi, Pazarcık insanının onurlu, özverili ve kararlı duruşu ile hukuksal, bilimsel ve toplumsal anlamda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Türkiye’deki çevreci bütün kurum ve kuruluşlarla bir araya gelinmiş, Narlı’da halkı bu zararlı yatırımlar hakkında bilgilendirmek için çok sayıda panel, söyleşi, eylem ve etkinlik yapılmıştır. Alanında uzman ve yetkin kurumlarla birlikte davalar açılmıştır. Bu mücadele sonucunda çöp tesisi hukuksal olarak durdurulmuştur. Çimento fabrikalarına ve kil ve marn ocaklarına karşı açılan davalar ise halen devam etmektedir.

Bizler, 2007 yılı Mart ayında Avrupa’da yaşayan başta Almanya, Fransa ve İsviçre’de yaşayan Pazarcıklılarla yapılan bilgilendirme toplantıları sonrasında bir araya gelerek Onuruma ve Ovama Dokunma Hareketi Avrupa İnisiyatifi’ni oluşturduk. Avrupa İnisiyatifi kuruluşunu bir basın açıklaması ile Avrupa’da yaşayan bütün Pazarcıklılara ve kamuoyuna duyurarak çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar Frankfurt, Paris ve Köln’de dayanışma geceleri düzenlenmiş, Avrupa’daki çevreci kurumlar ve Avrupa Parlamentosu düzeyinde temaslarda bulunulmuştur. Avrupa’da yaşayan Pazarcıklıların ülkede yaşanan çevre mücadelesine maddi ve manevi olarak katkı sunmaları sağlanmıştır.

Avrupa İnisiyatifi olarak, çevre mücadelesini gönüllülük temelinde ve demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak yürütmeye devam edeceğiz. Bu ilkelere sadık kalarak bir ideolojik ya da siyasal hareket olmadığımızın bilinciyle; demokrasi ve insan haklarına bağlı bütün kurum, kuruluş ve kişilerle ovamızdaki çimento fabrikalarını ve çöp tesisini kapatmak hareketimizin amacını oluşturmaktadır.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız olumlu çabalara karşın, hareketimizin büyümesi ve kitleselleşmesi, Türkiye ve giderek Avrupa ve dünya kamuoyunda tanınan bir hareket haline gelmesiyle bazı zaaflar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir takım kişi yada kişiler kendi kişisel dar çıkarlarını hareketin adını kullanarak öne çıkarmaya başlamış, özellikle mali konularda hareketimizin yarattığı meşruiyet suistimal edilmeye, demokratik işleyişi, şeffaflığı, karşılıklı hesap vermeyi yok sayan bir tutum sergilenmeye başlanmıştır.

Onuruma ve Ovama Dokunma Hareketi, gücünü ve meşruiyetini, Pazarcıklıların tarihinden ve kültüründen gelen özveri, fedakarlık, dayanışma, insan ve doğa sevgisinden almaktadır. Hareketimizi bugüne getiren geciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle bütün Pazarcıklıların kalbinde sahip olduğu yerdir.

Biz Onuruma ve Ovama Dokunma Hareketi Avrupa insiyatifi olarak böylesi puslu, karanlık bir ortamda halkımızın daha duyarlı olmasını ve bizim yeni bir açıklamamızı beklemelerini istiyoruz. Bu hareket bütün Pazarcıklıların hareketidir ve asla tek bir kişinin malı olamaz. Bunun için yeniden toplanarak hareketimizi yukarıda belirttiğimiz ilkeler temelinde yeniden kurumsallaştırmak zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenle 4 Eylül 2009 Tarihinde Almanya-Frankfurt kentinde gerçekleştireceğimiz toplantımızla tüm bu sorunları çözmek istiyoruz. Bu toplantımıza kadar hiç bir kimsenin Hareketimiz adına faaliyet yürütmeyeceğini kamuyouna duyurmak istiyoruz. Özellikle para/yardım toplama, gece, seminer vb. konusunda çok duyarlı olunması gerektiği ve hareketimiz adına tekrar bir çağrı yapılmayana kadar hiç bir kimseye bir kuruş yardım dahi verilmemesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz.

Bu konuda duyarlı olan herkesi toplantıya katılmaya davet ediyoruz. Toplantının yer ve saati netleştiğinde duyurulacaktır.

Onuruma ve Ovama Dokunma Hareketi Avrupa İnsiyatifi adına:

Haci Hacioğlu (Almanya-Frankfurt)

Aziz Akarçörten (Almanya-Köln)

Seyit Maniş (Isvicre)


   
© OVAMADOKUNMA