Website-Icon Ovamadokunma

MTA’dan 6 Şubat Pazarcık ve Ekinözü, 20 Şubat Yayladağı depremleri bilgi notu: Hangi faylar kırıldı, yer değiştirmeler ne kadar

MTA 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş merkezli büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra bölgeye gönderdiği mühendisler deprem coğrafyasına ilişkin deprem raporunu yayınladı. Raporda kırılan faylara, yeryüzü şekillerine ilişkin önemli bilgilere yer veriliyor.

Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra bölgede MTA geniş bir araştırma başlattı.

Birçok Jeoloji Mühendisi’nin katıldığı çalışmanın raporu da yayınlandı. „06 ŞUBAT 2023 PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ), 06 ŞUBAT 2023 EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) VE 20 ŞUBAT 2023 YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMLERİ BİLGİ NOTU“ başlıklı raporda bölgede meydana gelen depremin yeryüzü hareketlerinde ve topografyada ne gibi değişimlere neden olduğu anlatıldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem ve Risk Azaltma Genel
Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı (DDB) kayıtlarına göre; Pazarcık (Kahramanmaraş) ilçesi yakın merkezli, yerel saat ile 04:17’de aletsel büyüklüğü (Mw) 7,8 olan bir deprem meydana gelmiştir.

Bu depremin artçı sarsıntıları devam ederken, aynı gün içerisinde yaklaşık9 saatlik bir aradan sonra saat 13:24’te ise Ekinözü (Kahramanmaraş) ilçesi yakın merkezli, aletsel büyüklüğü (Mw) 7,6 olan bir deprem daha meydana gelmiştir. AFAD kayıtlarına göre, bu ana depremlerin ardından 06.04.2023 tarihi itibariyle büyüklüğü Mw 6,7’ye kadar varan24.000’den fazla artçı sarsıntı gerçekleşmiştir. AFAD-DDB kayıtlarına göre, Pazarcık depreminin koordinatı 37,236 K – 37,057 D, odak derinliği 8,6 km; Ekinözü depreminin koordinatı 37,239 K – 38,089 D ve derinliği ise 7,0 km olarak verilmektedir.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın yanı sıra deprem Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Suriye’de de hissedilmiştir.

Deprem kaynak fayının tanımlanması, meydana gelen yüzey kırığının haritalanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla olan ilişkisinin araştırılması amacıyla, Jeoloji EtütleriDairesi Başkanlığı’na bağlı Aktif Tektonik ve Deprem Araştırmaları Koordinatörlüğü teknik personelinden oluşan 4 Jeoloji Mühendisi, 06 Şubat 2023 tarihinde depremin meydana gelişini takip eden ilk aşamada afet bölgesinde arazi çalışmaları gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiştir.

İklim şartlarına bağlı olarak 4 Jeoloji Mühendisi’nden oluşan ikinci bir ekip
de ikinci depreme ilişkin yüzey kırığını araştırmak ve haritalamak üzere deprem bölgesinde görevlendirilmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem ve Risk Azaltma Genel
Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı (DDB) kayıtlarına göre; 6 Şubat 2023 tarihli
depremlerin ardından, 20 Şubat 2023 tarihinde, Yayladağı (Hatay) dolayında yerel saat ile 20.04’te aletsel büyüklüğü (Mw) 6,3 olarak kaydedilen bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin merkez üssü yaklaşık 45 km uzunluğundaki sol yanal doğrultu atım bileşeni olan eğim atımlı normal fay niteliğindeki Antakya Fay Zonu’nun üzerinde yer almaktadır.

Yapılan arazi gözlem sonuçlarına göre, deprem neticesinde gelişmiş belirgin bir yüzey kırığı veya deformasyon yapısının gelişmediği anlaşılmıştır.

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gelişen yüzey kırıklarının haritalanması ve gözlemler yapılmasına ilişkin olarak MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan arazi ve büro çalışmaları toplam 72 gün sürmüş ve 18 Nisan 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak merkeze dönülmüştür.

06 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde (Mw 7,8), Kazkeli fayı, Serinyol, Amanos, Pazarcık, Erkenek segmentleri ve Yarpuzlu büklümü ile Narlı (Gaziantep) güneyinden Pazarcık (Kahramanmaraş) batısına kadar uzanan Narlı Segmenti boyunca, toplam 404 km uzunluğundaki yüzey kırığı gelişmiş olup 410 gözlem yapılmıştır.

Arazi gözlemlerine göre, yüzey kırığı boyunca izlenen sol yanal yer değiştirme miktarı 10 cm ile 720 cm arasında değişmektedir.

06 Şubat 2023’te meydana gelen ikinci depremde ise (Mw 7,6), Göksun (Kahramanmaraş) ile Doğanşehir (Malatya) arasında kalan bölgede; Çardak Fayı, Nurhak Fay Kompleksi, Doğanşehir Fay Zonu ile yeni belirlenen Sisne fayının kırıldığı belirlenmiştir.

Bu alandaki toplam 167 km uzunluğundaki dört fay segmentindeki yüzey kırıkları üzerinde 107 lokasyonda gözlem yapılmıştır. Arazi gözlemlerine göre, sol yanal yer değiştirme miktarı 25 cm ile 880 cm arasında değişmektedir.

 

 

Die mobile Version verlassen