Start Haberler Çevre Haberleri SANKO’ya Danıştay’dan Kötü Haber

SANKO’ya Danıştay’dan Kötü Haber

0
SANKO’ya Danıştay’dan Kötü Haber
Sanko geldikten sonra

 

SANKO’YA DANIŞTAY’DAN KÖTÜ HABER : Çimento Fabrikalarının Hammadde  Ocakları olan Mam Ocakları durduruldu.

 

Sanko geldikten sonra„Sanko Holding bünyesindeki Mineral Endüstri Ltd. Şti. tarafından Narlı- Doğanlı Karahasanlar yöresinde çimento fabrikalarının hammaddesini karşılamak için işletilmek istenen 2 marn ocağı, 2 kil ocağı olmak üzere maden ocakları hakkında alınan çevresel etki değerlendirme olumlu kararları hakkında açılan davalar, Gaziantep 2.İdare Mahkemesi tarafından ret edilmişti. Dört davanın tamamı hakkında Danıştay’a yapılan temyiz başvurularının dördünde de Danıştay 6.Dairesi tarafından Yürütmeyi Durdurma kararı verildi.   Buna göre;

 

Danıştay 6.Dairesi 2010/3902Esas sayılı davada:

Pazarcık İlçesi, Narlı Beldesi, Söğütlü Köyü Davutlar Mahallesi mevkiinde, İR:73916 numaralı, 24,25 hektarlık çalışma alanında Mineral Endüstri Ltd.Şti. tarafından işletilmesi planlanan Marn Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı hakkında YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmiştir.

 

Danıştay 6.Dairesi 2010/3895Esas sayılı davada:

Pazarcık İlçesi, Narlı Beldesi, Söğütlü Köyü civarında, ER:3105608 numaralı, 24,99 hektarlık çalışma alanında Mineral Endüstri Ltd.Şti. tarafından işletilmesi planlanan Kil Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı hakkında YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmiştir.

 

Danıştay 6.Dairesi 2010/3911Esas sayılı davada:

Pazarcık İlçesi, Narlı Beldesi, Söğütlü Köyü Davutlar Mahallesi mevkiinde, (Söğütlü Köyü’nün Kuzeyinde, Söğütlü Köyü ile Davutlar Mahallesini bağlayan yol üzerinde)  ER:3101420 numaralı, 24,12 hektarlık çalışma alanında Mineral Endüstri Ltd.Şti. tarafından işletilmesi planlanan Marn Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı hakkında YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmiştir.

 

Danıştay 6.Dairesi 2010/3901Esas sayılı davada:

Pazarcık İlçesi, Narlı Beldesi, Söğütlü Köyü civarında, ER:3102209 numaralı, 24,85 hektarlık çalışma alanında Mineral Endüstri Ltd.Şti. tarafından işletilmesi planlanan Kil Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı hakkında YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 125.maddesine göre; “İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.”

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138.maddesine göre; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesine göre;“Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler”

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesine göre;“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”

Mam Ocakları Durduruldu

İlgili maden ocaklarının bilgisi aşağıda grafik olarak yer almaktadır.

 

Saha

Üretim

Miktarı

Yakın Yerleşim Birimlerine Göre Konumları

 

 

 

 

Söğütlü Köyü

Davutlar Mah.

Demirciler Mah.

ER 3101419 (İR: 73918)

75.000

150 m kuzey-kuzeybatısında

2,3 km kuzeydoğusunda

2,4 km kuzeydoğusunda

ER 3101420 (İR: 74014)

100.000

450 m kuzeybatısında

2,3 km kuzeydoğusunda

2,4 km kuzeydoğusunda

İR: 73916

100.000

1,5 km güneybatısında

700 m kuzeyinde

600 m kuzeydoğusunda

ER 3102209 (İR: 73917)

100.000

1 km güneybatısında

600 m kuzeydoğuda

1,5 km doğusunda

ER 3105608

100.000

150 m

güney-güneydoğusunda

2,2 km kuzeydoğusunda

2,9 km kuzeydoğusunda

 

 

Bu çerçeve 30 gün içinde Danıştay’ın verdiği Yürütmeyi Durdurma kararının uygulanması, yörede yaratılan çevresel tahribatın bir an önce eski haline getirilmesi gerekmektedir. Başta K.Maraş Valisi olmak üzere yetkilileri yargı kararının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

 

Pazarcik'da Kalker Ocaklarini Durdurmak Icin DanistaYy Karari Pazarcik'da Kalker Ocaklarini Durdurmak Icin DanistaYy Karari Pazarcik'da Kalker Ocaklarini Durdurmak Icin DanistaYy Karari Pazarcik'da Kalker Ocaklarini Durdurmak Icin DanistaYy Karari

Yorum Yaz

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.