Bursa’daki çimento fabrikası için yürütmeyi durdurma kararı!

0
140

 

Bursa’daki çimento fabrikası için yürütmeyi durdurma kararı!

Bursa 1. İdare Mahkemesi, Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde kurulacak çimento fabrikası için İl Özel İdaresinin yaptığı imar planı değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bursa Barosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, baronun öncülüğünde TMMOB şehir plancıları ve ziraat mühendisleri odalarınca Bursa İdare Mahkemesinde açılan davada, Bursa İl Özel İdaresinin 9 Ekim 2008 tarihinde 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliği ile bu değişikliğe yapılan itirazın 6 Ocak 2009 tarihindeki ret kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Bu kararlara dayanak oluşturan Bursa Valiliği Toprak Koruma Kurulu’nun 15 Mayıs 2008 tarihli kararının yürütmesinin durdurulmasının da talep edildiği davada, değişikliklerin mevzuata aykırı olduğu, tarım arazileri ve su kaynakları için tehdit oluşturacağı iddia edildi.

Açıklamaya göre, Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararında, Bursa Çevre Düzeni İmar Planı’nın adının 2003 yılında „Bursa Metropoliten Alan Planı“ olarak değiştirilmesi ve planın Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlarda yapılan değişiklikler sonucu idarede yaşanan yetki kargaşasına değinildi.

Değişiklikler nedeniyle tesisin yapılacağı alanla ilgili plan değişiklikleri kararının hem İl Genel Meclisi hem de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karara bağlanması gerektiği halde sadece Bursa İl Genel Meclisi’nden geçirildiği ifade edilen mahkeme kararında „Dava konusu işlemlerden hukuka aykırılığı açık olan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliğinin onayı ve itirazın reddine ilişkin kararlarının uygulanması halinde telafisi güçzararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir“ denildi.

Mahkeme, Toprak Koruma Kurulu kararıyla ilgili istemi değerlendirirken de uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

İşlemin hukuka uygun olup olmadığının ancak bu incelemeden sonra belirlenebileceğine karar veren mahkeme, istemin „açıkça hukuka aykırı olması şartını taşımadığına“ hükmederek talebi reddetti.

Bursa Barosu öncülüğündeki davacıların, kararın Toprak Koruma Kurulu kararıyla ilgili bölümüne itiraz edeceği bildirildi.

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.